کابل کنترل -ساتم الکتریک

کابل کنترل کابل فرمان یا کابل کنترل چیست؟   کابل فرمان یا کابل کنترل جهت ارسال سیگنال‌های فرمان و کنترل در محیط‌های صنعتی استفاده می‌شود؛ بنابراین نیازی به عبور جریان‌های بالا نیست از این رو کابل فرمان یا کابل کنترل بیشتر در سطح مقاطع پایین کاربرد دارد. کابل فرمان یا کابل کنترل دارای کاربرد‌های گوناگون می [...]