نمایندگی

افتخار همکاری با معتبرترین برندهای سیم وکابل کشور را داریم

کابل سیمکو

کابل خراسان

کابل شاهین

کابل ایران بایکا

کابل آرین ابهر

کابل افق البرز

کابل متال

کابل سینا

مشتریان ما

افتخار همکاری با معتبرترین سازمانهای کشور داریم

مهندسی صنایع انرژی

مهندسین مشاور چگالش

مجتمع گاز پارس جنوبی

مهندسین مشاور نارگان

گروه مپنا

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مهندسین مشاور ستیران