کابل کنترل

کابل کنترل چیست | آشنایی با انواع کابل فرمان کابل کنترل چیست و انواع کابل فرمان کدام است؟ کابل کنترل یا کابل فرمان نوعی کابل چند رشته است که هرکدام از رشته های این کابل وظیفه حفاظت، اندازه گیری، کنترل سیگنال ها و انتقال داده ها را برعهده دارد. به کمک کابل کنترل، ارسال فرمان ها [...]