کابل آلومینیومی

جزئیات بیشتر کابل آلومینیومی: فروش کابل آلومینیومی در سایزهای 1×25 تا 25/25/70+3×95  جایگزین کابل های مسی برای صرفه جویی در هزینه ها کابل آلومینیومی در تمامی سایزهای استاندارد تک رشته و چند رشته در فروشگاه ساتم الکتریک تامین و تحویل میگردد. مهم ترین نکته برای انتخاب کابل آلومینیوم میزان مقاومت الکتریکی آن است که هر چه [...]