وایرشو سرسیم و کابلشو

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.

از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی، موارد ذیل را می توان نام برد:

  • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال-ایمنی بالاتر- عایق کاری سی عدم نیاز به استفاده از چسب برق- سرعت کار بالاتر

انواع وایرشو های روکش دار:

۱وایرشو های دوبل روکش دار

۲وایرشو های تکی روکش دار

انواع سرسیم های روکش دار

۱سرسیم های حلقوی روکش دار

۲سرسیم های دو شاخ روکش دار

۳سرسیم های سوزنی روکش دار

۴سرسیم های فیشی نری روکش دار

۵سرسیم های فیشی مادگی روکش دار

۶سرسیم های رابط

 

  • کابلشو:

از کابلشو به منظور اتصال هادی کابل به شینه و سایر محل های اتصال مورد نیاز استفاده می شود. جنس کابلشو برای کابلهای مسی ، مس قلع اندود و برای کابل های آلومینیومی از لوله آلومینیوم است .

برای اتصال کابل های آلومینیوم به شینه مسی از کابلشوبی متال آلومینیوم – مس استفاده می شود. کابلشوهای مسی از لوله مسی بدون درز با خلوص 99.5% و بر اساس استاندارد DIN 46235 و کابلشوهای آلومینیومی از لوله آلومینیومی با مشخصات فوق و بر اساس استاندارد DIN 48201 در سایزهای مختلف از 6mm2 تا 1000mm2 تولید می شوند که در اثر پرس هیچگونه ترک یا شکاف مویی د رآنها ایجاد نمی گردد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]